Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie
Nawigacja
historia

      

ZESPÓŁ   SAKRALNY

NA  WZGÓRZU  HETMAŃSKIM

tak to się zaczęło.......

   

Rys historyczny

Nazwę “Wzgórze Hetmańskie” nadano dla upamiętnienia pobytu w tej okolicy jesienią 1657r. wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego. Od 1813 do 1945r. teren ten był nazywany “Wzgórzem Kozackim”, ponieważ w 1813r. bateria rosyjskiej artylerii ostrzeliwała Fort “Prusy”. W ubiegłym stuleciu “Wzgórze Kozackie” było ulubionym miejscem wycieczek mieszkańców Szczecina i znanym punktem widokowym. Rozbudowujące się w XIX w. miejskie wodociągi usytuowały na tym wzgórzu wieżę ciśnień. Projekt inż. Bernharda z Dirschen z 1861 r. zrealizował James Hobrecht w latach 1863-65. Zbudowana w stylu arkadowym na rzucie szesnastoboku wieża łączy elementy architektury starochrześcijańskiej, bizantyjskiej i romańskiej. Przypomina kościoły na planie centralnym lub baptysteria. Wieża mieściła zbiornik o pojemności 3080m3. Po II wojnie światowej (po przekazaniu miasta przez sowietów władzom polskim) przestała pełnić swoją funkcję. Przez pewien czas była owczarnią, następnie adaptowana częściowo na mieszkania, częściowo na magazyn. Po trzynastu latach starań , aktem notarialnym z 3.XII.1984 r. teren wraz z wieżą ciśnień został przekazany Kościołowi.

 

Przebudowa wieży ciśnień na kościół

Projekt adaptacji wieży i budowy Zespołu Sakralnego opracował dr inż. arch. Witold Jarzynka. Po wyprowadzeniu z wieży ciśnień lokatorów, parafianie społecznie, z wielkim wysiłkiem i entuzjazmem, w ciągu ośmiu miesięcy (od kwietnia do grudnia 1985 r.) wykonali we wnętrzu prace rozbiórkowe (galeria foto). Ks. Bp Kazimierz Majdański, przed pasterką w 1985 r. poświęcił mury wieży ciśnień, aby stała się świątynią, a następnie odprawił w niej pierwszą Mszę Św. przy bardzo licznym udziale wiernych. Odtąd w dni powszednie trwała ciężka praca, a w niedziele odprawiano Msze Św. Modlitwa i praca ! 22.VI.1986 r. Ks. Bp. Kazimierz Majdański erygował na Wzgórzu Hetmańskim Parafię Matki Bożej Jasnogórskiej, a jej proboszczem mianował ks. Stanisława Skibińskiego. 
Równolegle z pracami budowlanymi wewnątrz kościoła, na wiosnę 1987 r. rozpoczęto budowę domu katechetycznego (galeria foto) i czterech przybudówek do kościoła (dwie kaplice, zakrystia, kruchta), a na wiosnę 1988 r. rozpoczęto budowę plebanii.
Ze środka kościoła usunięto filar podtrzymujący konstrukcję dachu, a jego funkcję przejęło osiem dźwigarów, wykonanych i zamontowanych przez parafian. W kościele, w miarę możliwości, wykonano kolejno takie prace jak:

  • reperacja dachu
  • tynkowanie
  • malowanie
  • położenie posadzki
  • budowa schodów
  • wymiana okien
  • wykonanie ławek oraz innych elementów wyposażenia kościoła.

W 1992 r. zbudowano łącznik arkadowy między plebanią, a domem katechetycznym oraz rozpoczęto prace związane z ukształtowaniem terenu. Zbudowano mury kamienne tworzące obramowanie kościoła, schody granitowe, podjazd dla niepełnosprawnych. W 1993 r. kontynuowano budowę murów kamiennych oraz prace związane z małą architekturą: sadzenie drzew, krzewów, kwiatów wokół budynków. Z inicjatywy Parafii, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczecinie, przed kościołem wykonano drogę, chodnik, parkingi i oświetlenie. 
W następnych latach upiększono teren wokół kościoła poprzez:
     -wykonanie drogi procesyjnej ze stacjami na zewnątrz kościoła
     -wyłożenie płytkami placu przed kościołem i zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego
     -wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła
     -wybudowanie dzwonnicy, zakup dzwonów
     -usytuowanie przy wejściu rzeźb Ojca Św. Jana Pawła II i Kard. Stefana  Wyszyńskiego, 
      a pomiędzy drzwiami wejściowymi płaskorzeźba-ryngraf MB Jasnogórskiej
     -wykonanie przy domu parafialnym fontanny i rzeźby przedstawiającej św. Jana udzielającego chrztu Panu Jezusowi
     -zakup i instalacja nowych organów.
W planach  pozostało jeszcze wypełnienie kopuły wewnątrz kościoła.

a tak wygląda dziś......