Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie
Nawigacja
chrzest święty

Sakramentu chrztu św. udzielamy w 2 i 4 niedziele każdego miesiąca (z wyjątkiem niedziel wielkiego postu) na Mszy Świętej o godz. 13:00.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do chrztu świętego:

 1. Akt urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.
 2. Pisemna zgoda proboszcza parafii zamieszkania rodziców dziecka na chrzest poza własną parafią.
 3. Dane personalne rodziców chrzestnych:
 • imię
 • nazwisko
 • wiek
 • adres zamieszkania.
 1. Zaświadczenie stwierdzające, że rodzice chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której chrzestni mieszkają(warunki uzyskania zaświadczenia patrz poniżej)
 2. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych należy przedstawić aktualne świadectwo religii lub zaświadczenie katechety o uczestnictwie w katechizacji.

 Rodziców dziecka orz rodziców chrzestnych obowiązuje nauka dzień przed przyjęciem przez dziecko sakramentu chrztu świętego.

Do przyjęcia zadania rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy: 

 

 1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadają wymagane kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania.
 2. Ukończyli 16 lat.
 3. Są katolikami, bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić.
 4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
 5. Nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest.
 6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, żyjący w konkubinacie, a także młodzież nie biorąca udziału w katechizacji nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.
 8. Rodzice chrzestni powinni być obecni w czasie udzielania sakramentu, gdyż ich zadaniem jest, wraz z rodzicami, przedstawianie dziecka do chrztu.